lunes, 2 de febrero de 2009

INICIATIVAS PLENO DE FEBRERO

El próximo jueves tenemos Pleno Municipal, esperemos que más interesante que los últimos y si puede ser menos maratoniano.
Para el mismo presento dos iniciativas. La primera en la que recojo el malestar de algunas asociaciones de vecinos de la ciudad y de ciudadanos en particular que nos han expresado o han expresado públicamente su malestar con el nuevo trazado del MataróBus. La otra hace referencia a temas antiguos en concreto las pantallas protectoras de la c-60 ha su llegada a Mataró que están que dan pena, penita, pena y al paso subterráneo de la Renfe y el Paseo Marítimo-Puerto. ésta última ya fue tratada en plenos anteriores pero no se ha hecho nada en cuanto a mejorar probablemente se hayan empeorado por eso presento una repregunta.

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE L’ESTAT EN QUE ES TROBEN LES PANTALLES ACUSTIQUES DE L’ENTRADA A MATARÓ PER LA C-60 I EL PAS SOTERRANI QUE D0NA ACCÈS A L’ESTACIÓ DE LA RENFE I AL PORT DE MATARÓ.

José Manuel López González Regidor del Grup Municipal del Partit Popular presenta les següents preguntes per que li siguin contestades al proper Ple Municipal.

Ara fa uns mesos aquest Grup Municipal va presentar al Govern Municipal dues iniciatives encaminades a que es duesin a terme les gestions necessàries per tal de millorar algunes de les principals zones d’accès a la nostra ciutat, el soterrani que comunica l’estació de la Renfe, el Port i la Plaça de Miquel Biada i l’entrada a Mataró per la C-60 on hi ha unes pantalles acústiques que protegeixen la part posterior d’una zona escolar.
Passat un temps que nosaltres entenem que és més que prudencial l’estat de les esmentades zones continua sent paupèrrim i molt degradat. Les pantalles acústiques continuen pintades amb graffitis, trencades o inexistents i l’estat del pas soterrani no tant sols no ha millorat si no que ha empitjorat com a conseqüència, creiem nosaltres, que de la llevantada de finals del mes de desembre, i durant les últimes setmanes manca una tapa del terra que es protegida amb dues tanques, donant un aspecte molt poc favorable a aquest pas, a més a més, i segons hem pogut saber algunes persones s’han entrabancat amb les potes de les tanques que sobresurten en un pas que per motius obvis no pot ser massa ample.
És, doncs, per aquest motius que aquest Grup Municipal presenta les següents preguntes:
-Quines gestions s’han fet per tal de millorar els espais abans esmentats?
-S’han fet alguna millora dels mateixos?
-Hi ha algun plaç fixat per tal de que es procedeixi al seu arranjament?

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA REESTRUCTURACIÓ DE LES LÍNES DEL MATARÓ BUS.

José Manuel López González Regidor del Grup Municipal Popular presenta les següents preguntes perque li siguin contestades en el Proper Ple Municipal.

El passat dissabte 31 de Gener es va posar en marxa la nova Xarxa del Mataró Bus, no dubten que en alguns aspectes aquesta reestructuració ha suposat una millora de l’esmentat servei però hi ha aspectes que considerem preocupants i és per aquest motiu que sobre ells interpelem al Govern Muncipal.
D’entrada ens sembla poc oportú l’encariment que han sofert alguns títols de viatge pels usuaris, més tenint en compte el moment econòmic que patim. Però amb tot el més preocupant ha sigut la contestació que ha tingut el nou traçat d’algunes línies per part d’algunes entitats veinals de la ciutat que han manifestat el seu desacord amb el mateix així com que segons la seva opinió el nou traçat perjudica notablement als veïns residents a Cirera, Pla d’en Boet i Molins.
A més a més veïns de Vista Alegre ens han manifestat que s’ha vist truncada una vella aspiració que aquest Grup Municipal havia recollit en anteriors legislatures de que el Mataró bus, tingués una parada més a prop del Barri, tot tenint present que hi ha un nombre considerable de veïns d’una edat avançaca.
Entenem que un servei que gaudeix de la consideració del Mataró-Bus per part de la generalitat de la ciutadania ha de donar satistafacció a aquesta generalitat, de la mateixa manera entenem que l’Ajuntament de Mataró fa un esforç econòmic important per que aquest servei funcioni com desitgem tots els mataronins/es i per tant ens preocupa la contestació que aquesta reestructuració pot tenir a determinades zones de la ciutat.
És pels motius expresats anteriorment que presentem les següents preguntes:
-Quin ha estat el procès de consultes que s’ha fet amb les entitats veïnals sobre la nova xarxa?
-Han participat totes les entitats veïnals?
-S’ha deixat oberta la porta a posteriors modificacions de la nova xarxa si aquesta no satisfà les necessitats dels usuaris?

No hay comentarios: